Pumpkin Pay (PPKC) 促进无国界交易的解决方案 每人 100 多级邀请

空投糖果 4年前 (2018) 此刻
6,035 0

Pumpkin Pay 为传统银行业务提供了一种替代解决方案,促进全球无国界交易。投资团队比较靠谱,推荐。

每人空投 100 PPKC,同时有多级邀请奖励。

链接:http://t.cn/REoyIN3

流程:进链接,输入 ETH 钱包地址,按要求关注推特并转推、复制代码发给官方机器人 @Pumpkin_Pay_bot

版权声明:此刻 发表于 2018-03-02 4:12:15。
转载请注明:Pumpkin Pay (PPKC) 促进无国界交易的解决方案 每人 100 多级邀请 | 币萌

暂无评论

暂无评论...