BIT 区块链游戏平台代币 注册空投

空投糖果 5年前 (2018) 此刻
9,071 0

BIT.TC 区块链游戏平台,注册领取 520 Bit 平台币,平台将于 7 月首发独立游戏《比特战争》,持有 Bit 可享受游戏盈利分红、佣金,赠送的 Bit 目前为冻结状态,游戏上线后即可使用。

链接: http://suo.im/4PBrnq

流程:进上方链接邮箱注册即得。

版权声明:此刻 发表于 2018-05-30 14:46:29。
转载请注明:BIT 区块链游戏平台代币 注册空投 | 币萌

暂无评论

暂无评论...